Strategia substytucji

Strategia substytucji Vaxiplant zastępuje niektóre zabiegi fungicydowe
co pozwala ograniczyć poziom pozostałości substancji aktywnych fungicydów
w owocach.

Fungicydy standardowe są stosowane tylko w trakcie kwitnienia i zawiązywania owoców. Zastąpienie fungicydów przez zabieg Vaxiplantem w okresie poprzedzającym zbiór. Kontynuowanie stosowania Vaxiplantu w trakcie zbiorów.

CEL – uzyskanie porównywalnego poziomu ochrony przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu pozostałości substancji aktywnych ŚOR i ryzyka wystąpienia odporności sprawcy szarej pleśni na powszechnie stosowane fungicydy.

Vaxiplant - truskawka - strategia substytucji

Oczywiście w zależności od warunków pogodowych sprzyjających wystąpieniu infekcji możliwe jest zastąpienie większej liczby zabiegów wykonywanych fungicydami przez Vaxiplant.

Vaxiplant - truskawka - strategia substytucjiStrategia komplementarności
Strategia substytucji