Ograniczenie pozostałości ŚOR

Wpływ Vaxiplantu SL na ograniczenie poziomu pozostałości substancji
aktywnych środków ochrony roślin w owocach i ryzyka powstania odporności.

Vaxiplant - truskawka - pozostałości substancji aktywnych ŚOR

Dzięki zastąpieniu dwóch zabiegów wykonywanych w programie standardowym preparatem zawierającym cyprodynil+fludioksonil przez Vaxiplant możliwe było istotne ograniczenie pozostałości obu substancji w owocach. Odnotowano również niższą zawartość boskalidu.

Vaxiplant - truskawka - pozostałości substancji aktywnych ŚOR

Dzięki zastąpieniu dwóch zabiegów wykonywanych w programie standardowym preparatem zawierającym cyprodynil+fludioksonil przez Vaxiplant możliwe było utrzymanie udziału szczepów odpornych B. cinerea na poziomie zbliżonym do części plantacji nietraktowanej fungicydami

Vaxiplant - truskawka - pozostałości substancji aktywnych ŚOR

Zastąpienie dwóch zabiegów wykonywanych w programie standardowym preparatem zawierającym cyprodynil+fludioksonil przez Vaxiplant pozwala uzyskać plon porównywalny do kombinacji której zastosowano dwukrotnie więcej zabiegów fungicydami.

Zastąpienie Vaxiplantem kilku zabiegów fungicydowych w okresie poprzedzającym zbiór owoców pozwala znacznie ograniczyć poziom pozostałości substancji aktywnych ŚOR i występowanie szczepów odpornych patogena Botrytis cinerea bez spadku plonu.