Sposób działania

Szczepionka dla roślin - nowa metoda ochrony

Środek ochrony roślin do stosowania zapobiegawczego w ochronie
truskawki przed szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym, białą i czerwoną
plamistością liści truskawki. Zastosowany nalistnie wykazuje działanie systemiczne.


Rośliny mają własne mechanizmy obronne, również przed porażającymi je patogenami (grzyby, bakterie, wirusy, mikoplazmy, wiroidy). Są one uruchamiane w momencie infekcji, niestety często jest już za późno na efektywną obronę co skutkuje stratami w plonie.

Vaxiplant SLto innowacyjne podejście do ochrony roślin przed chorobami. Po zastosowaniu preparatu roślina skutecznie broni się sama przed atakiem patogenów. Warunkiem jest zastosowanie środka przed infekcją czyli zapobiegawczo.

Laminaryna, substancja aktywna Vaxiplantu, uruchamia mechanizmy odpornościowe w roślinie, podobnie jak dzieje się to po zastosowaniu szczepionki u ludzi lub zwierząt. Oczywiście ludzie i zwierzęta mają daleko bardziej rozwinięty układ odpornościowy i użyte porównanie ma na celu tylko przybliżenie samej istoty działania preparatu. Takie działanie Vaxiplantu wynika z podobieństwa budowy cząsteczki substancji aktywnej preparatu – laminaryny do substancji powstających w trakcie kontaktu roślina-patogen. W efekcie w roślinie następuje synteza szeregu substancji o charakterze obronnym np. fitoaleksyn, białek PR (białka związane z patogenezą – naturalnie syntetyzowanych w roślinie w odpowiedzi na atak patogena). Następuje tez wzmocnienie "pierwszej linii obrony" czyli ścian komórkowych poprzez ich lignifikację.

Odporność ta nie ma charakteru trwałego, z reguły stan ten utrzymuje się przez 10-14 dni dlatego konieczne jest powtarzanie zabiegów lub stosowanie w programie ochrony przemiennie z fungicydami. Co ciekawe odporność ta ma charakter ogólny tzn. jest skierowana przeciwko różnym patogenom, tym niemniej w przypadku niektórych chorób, które rozwijają się bardzo szybko jak również w przypadku wysokiego nasilenia choroby, Vaxiplant powinien być włączony do programu ochrony fungicydowej.